Drukuj
Kategoria: Wydarzenia z 2018. roku
Odsłony: 886
Iwonickie Stowarzyszenie    “Ocalić od zapomnienia”
 
Miło jest nam poinformować iwoniczan zrzeszonych w Klubie Iwonicz, jak również wszystkich sympatyków Klubu, że podtrzymujemy nawiązaną w 2016 roku współpracę ze Stowarzyszeniem „Ocalić od zapomnienia”.
 
Bliska jest nam idea przyświecająca  członkom Stowarzyszenia – ocalenia pamięci o ważnych dla Iwonicza postaciach,  zachowania miejsc pamięci i nagrobków na naszych cmentarzach.
 
Dzięki prężnemu działaniu i osobistemu zaangażowaniu Członków Stowarzyszenia udało się zrealizować wiele cennych inicjatyw.
 
Omówienie ich można znaleźć na bardzo ciekawie prowadzonej stronie internetowej.  Na naszej stronie internetowej umieściliśmy adres stowarzyszenia www.ocaliwonicz.pl. Dzięki temu zanotowaliśmy ponad  550 odwiedzin  za naszym pośrednictwem.
 
Warto zajrzeć na www.youtube.com, gdzie po wpisaniu choćby takich wyrazów jak :” iwonickie stowarzyszenie”  możemy znaleźć wiele filmów obrazujących działalność Stowarzyszenia.
 
Zarząd Stowarzyszenia często zwraca się do Iwoniczan, nie tylko w kraju ale i za granicą, z prośbą o pomoc w dotarciu do pamiątek, które pozostały po  wartych upamiętnienia iwoniczanach.
 
Jako Klub staramy się w miarę naszych możliwości wspomagać Stowarzyszenie finansowo. Często jednak cenniejsza jest pomoc rzeczowa, w postaci umożliwienia dostępu do posiadanych przez iwoniczan (również tych na emigracji)  pamiątek, mających nieraz wartość historyczną.
 
Nie wahajmy się udzielić pomocy Stowarzyszeniu, w dotarciu do tych pamiątek.
 
Czym będzie ta nasza „Mała Ojczyzna” w przyszłości, jeżeli nie będziemy pracować nad zachowaniem jej historii?